S No. Course Name Year Attachment
1 BAP-1ST SEM-NOV-2022 2022 PDF icon BAP-1ST SEM-NOV-2022
2 BAP Time-Table-Jul-Nov-2022-III Sem 2022 PDF icon BAP Time-Table-Jul-Nov-2022-III Sem
3 BAP TIME TABLE JUL-NOV 2022-3RD SEM 2022 PDF icon BAP TIME TABLE JUL-NOV 2022-3RD SEM
4 BAP Time-Table-Jul-Nov-2022-V Sem 2022 PDF icon BAP Time-Table-Jul-Nov-2022-V Sem
5 G.E. PAPERS&main cls-May-June-July-2022 2022 PDF icon G.E. PAPERS&main cls-May-June-July-2022
6 BAP-II Time-Table-May-June-July-22-dt-7-5-22 2022 PDF icon BAP-II Time-Table-May-June-July-22-dt-7-5-22
7 Re-BAP -II-Sem-Time-Table-Jan-Apr-2021 2021 PDF icon Re-BAP -II-Sem-Time-Table-Jan-Apr-2021
8 Applied Psy. Time table II IV VI Consolidated 2022 PDF icon Applied Psy. Time table II IV VI Consolidated
9 Time Table - IV Semester Social Work 2021-22 2022 PDF icon Time Table - IV Semester Social Work 2021-22
10 BSW III yr Consolidated Time Table Final Year 2021-22 2022 PDF icon BSW III yr Consolidated Time Table Final Year 2021-22
11 BA Hons Geography Semester I-2021-22 2021 PDF icon BA Hons Geography Semester I-2021-22
12 B A Program Time-Table-Jul-Nov-2021-I Sem 2021 PDF icon B A Program Time-Table-Jul-Nov-2021-I Sem
13 BAP Time-Table-Aug-Nov-2021-III Sem 2021 PDF icon BAP Time-Table-Aug-Nov-2021-III Sem
14 BAP Time-Table-Jul-Nov-2021-V Sem 2021 PDF icon BAP Time-Table-Jul-Nov-2021-V Sem
15 BAP -IV-Sem-Time-Table-Jan-Apr-2021 2021 PDF icon BAP -IV-Sem-Time-Table-Jan-Apr-2021
16 BAP -VI-Sem-Time-Table-Jan-Apr-2021 2021 PDF icon BAP -VI-Sem-Time-Table-Jan-Apr-2021
17 डा.राकेश कुमार यादव HJMC II,IV,VI SEMESTER 2020-21 2020 PDF icon डा.राकेश कुमार यादव HJMC II,IV,VI SEMESTER 2020-21
18 डा. शशिरानी II,IV,VI,SEMESTER TIME TABLE 2020-21 2020 PDF icon डा. शशिरानी II,IV,VI,SEMESTER TIME TABLE 2020-21
19 डा. बिजेंद्र कुमार II,IV,VI SEMESTER TIME TABLE 2020-21 2020 PDF icon डा. बिजेंद्र कुमार II,IV,VI SEMESTER TIME TABLE 2020-21
20 डा. प्रवीन गौतम HJMC II,IV,VI SEMESTER 2020-21 2020 PDF icon डा. प्रवीन गौतम HJMC II,IV,VI SEMESTER 2020-21

Pages