• PURU KAPASIYA
  President
  8287448676
  Kapasiyapuru@gmail.com
 • MAHESH
  Vice President
  9811897617
  maheshssingh2003@gmail.com
 • Kanak
  Secretary
  9958018826
  kanakkasana23@gmail.com
 • SOHINI ROUTH
  Jont. Secretary
  9007632228
  sohini.routh.99@gmail.com
 • Akash Singh
  Culture Secretary
  +91-9953734896
  @gmail.com
 • LAIVISH VATS
  Sports Secretary
  +91-0000000000
  @gmail.com